Få bømlingar droppar ut av skulen i forhold til i resten av landet