Må finna seg i forureina fjord i fleire år framover

foto