Landmark Maskin AS var med i anbodsrunde for stort vegprosjekt