– Vår store feil er at me berre har private barnehagar