Slik prioriterer vegvesenet Hordfast i høve andre vegprosjekt