Har fått inn store mengder glas og metall etter oppstarten

foto