HANDEL: Geir Ove Sele på marknadsdagane på Rolvsnes. Her er det rett før det blir smykkehandel for døtrene. Foto: NILS-TORE SELE

Folket samla seg på Rolvsnes der dei hadde det moro på marknad

Rolfsnesmarknaden gjekk føre seg på laurdag og sundag. Og folk fann vegen i strie straumar.