NAV med bøn til verksemder som skal permittere: — Ta kontakt

foto