Støytrening kan betra nyttårskvelden for dyra våre

foto