Ein av tre bruer på kritisk toppliste er å finne på Bømlo

foto