Trygg Trafikk er uroa for resten av sommaren etter fleire dødsulykker