Kommunestyret: Stor semje mellom dei folkevalde i fleire vedtak