I dag skal sjukeheimsplassane på Langevåg opp i utvalsmøte