Må førebyggje for å takle helseutfordringane i framtida