5 millionar til styrking av den offentlege tannhelsetenesta