Kyrkjer kan bli stengde på grunn av straumprisane

foto