Regjeringa etablerer eldreombod med kontor i Ålesund