Folk strøymde til presentasjon av ny smykkekolleksjon

foto