Den nye generasjonen pensjonistar kombinerer jobb og trygd

foto