– Veldig skuffande, seier fiskemottakeigar om slakterinedlegginga

foto