Rår imot alle unødvendige reiser fram til 1. oktober

foto