Må i fengsel etter køyretur med over to i promille