Uvêret i helga gjorde skade for 200 millionar kroner