Samferdselsministeren: – Ingen fare for E39 og andre vegprosjekt på Vestlandet