Ny næringsrådsundersøking: Straumprisane påverkar drifta hos mange næringsdrivande på Bømlo