Kommunane kan søkje om meir pengar til tryggare skulevegar