Vurderer ny veg fram mot Rubbestadneset skule

foto