Over 1.700 utmelde av Kyrkja sidan oljevedtaket

foto