Leiaren i Sjøfartsdirektoratet meiner flåtefornyinga går for sakte – ønsker å stille strengare krav

foto