Etne-ordførar blir ny styreleiar i Samarbeidsrådet

foto