Kunnskapsdepartementet gjer ikkje endringar i opptaksreglane til høgare utdanning til hausten