Så mange vaksinedosar kjem til Bømlo dei to neste vekene

foto