Jobbar for å få meir praktisk læring inn i Bømlo-skulane