Bømlo kommune er mellom dei som krev ein meir ansvarleg og føreseieleg havbrukspolitikk