Tek i bruk eigen brønnbåt for frakt av smolt

foto