Kjøkenet ved Bømlo omsorgstun og Moster Servicesenter kan bli lagt ned