Atheno satsar på ung bedrift frå Rubbestadneset

foto