Konsekvensutgreiing vil styra reguleringa av BUS-tomta

foto