Taxinæringa skeptisk til lovendring, slutt på 24 timars beredskap