Arbeidsløysa går ned, Nav oppfordrar permitterte til aktivitet

foto