– Uheldig, seier politiet om at 112-oppringing frå Brandasund ikkje vart registrert