Vil gi lakseforedlingsverksemder eigne konsesjonar