Ventar berre på anleggsstarten: Lokalt næringsliv sikrar fiskerihamnutbygginga i Langevåg med låneopptak