Den nye sjøfartsdirektøren har fått seg heimehamn på Karmøy

foto