Avklaringa om eksamen i grunnskulen og vidaregåande kjem fredag