Samlar opp sneipar og snusbleier tre gonger i veka