Byggjer sirkelhus og aktivitetspark på ei veke

foto