Utslepp frå oppdrettsnæringa trugar Hardangerfjorden

foto