– Når startar bygginga av vegen, er eit vanleg spørsmål

foto