Telia hevar beredskapen og overvakinga av samfunnskritisk infrastruktur

foto